آرنیکای کوهی

آرنیکای کوهی

تیره مرکبان

لاتینی  :

                                       Arnica montana      

فرانسه :

                                                tabac des vosges

                                     arnique des montagnes

 

موارد استعمال :

مخصوص معالجه زخم و کوفتگی است.

استعمال خارجی :

یک قاشق چایخوری مایع رنگین محلول در یک لیوان آب مالش دارو بر روی کوفتگیها یا ضرب دیدگیها (در صورتی که زخم نباشد)

استعمال مایع رقیق نشده باعث ایجاد ناراحتیهای پوستی مانند باد سرخ می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :

گلها

مواد شیمیائی شناخته شده در گیاه :

آرنیکا اثری چون کافئین دارد.گیاهی است که در روش درمانی امئوپاتیک بسیار مصرف می شود.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط