آقطی کوچک

 

 

تیره آقطی ها جنگل –تابستان –پایا

 

لاتینی: 

                                    Sambucus ebulus

فرانسه:

                     Petit sureeau,hieble yeble    

      

موارد استعمال :

دارای خواص آقطی سیاه است. مقدار زیادی نیترات پتاسیم بعلاوه روغن معطر،یک صمغ،یک ساپونین و یک ماده تلخ.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط