آناغالیس دشتی

 

تیره پامچال –تابستان –یکساله

 

لاتینی: 

                            Anagalis arvensis               

فرانسه:  

                               Mouron rouge      


موارد استعمال :

شستشو دهنده،مُدر و محرک قوی است.برای درمان گرفتگی گلو،برونشیتهای سخت و طولانی،بیماریهای کبد،یرقان،آوردگی ،سنگ مثانه و کلیه ،افسردگی ،صرع و برخی ناراحتیهای روانی توصیه شده است.مقدارزیادی ساپونین دارد که گلو کوزیدی است باخاصیت ضد بلغمی و رقیق کننده ترشحات مخاط و تصفیه کننده خون.

 

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گیاه در موقع گل دادن

درباره نویسنده

مطالب مرتبط