آویشن

تیره لبدیسان – کوهها- تابستان و پاییز-پایا

 

لاتینی:

                              Thymus vulgaris

فرانسه

                 thym des jardins,thym

 

 

موارد استعمال :

یکی از باارزشترین گیاهان دارویی

تشنج زدا،محرک گردش خون و فعالیتهای اعضای تناسلی،محرک هوش،نیرو بخش و قابض، مقوی معده و به طور کلی تقویت کنندۀ جسم و روح است.

تاثیر آن بر روی رگهای مویین شناخته شده است.

ضدعفونی کننده،مُسکن،رقیق کننده اخلاط،افزایش دهنده عادت ماهانه و تنظیم کننده آن و بالاخره دارای خاصیت درمانی برای بیماریهای سینه (سیاه سرفه)،سرفه ،تنگی نفس است.

استعمال خارجی:

جوشاندۀ ۳۰-۱۰۰ در هزار آن برای شستشوی زخمها و یا گرفتگی گلو به کار می رود.به صورت حمام معطر برای معالجه ناراحتیهای لنفاوی ،رماتیسم مزمن و نقرس توصیه می شود.

 

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

تمام گیاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط