اترج

اترج

ضداسهال و استفراغ،ضدعفونت،رفع عطش و سکسکه،تامین ویتامین ث

بعد از غذا یک استکان مصرف شود.

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط