اریسیموم طبی (قدومه شیرازی )

تیره چلپائیان

 

لاتینی:                                         

  Erysimum officinalislar

فرانسه:

Herbe aux chantres,velar,erysimum

 

موارد استعمال :

برای بیماریهای ریه و حلق ودرمان گرفتگی صدا بسیار موثراست.

اثر ضد بلغمی گیاه به علت وجود اسانس سولفوردار آن به نام “الیل سنول” است که به طور طبیعی ترشحات و التهابات حلق را برطرف می کند.

 

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گیاه تازه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط