دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

انگور فرنگی سیاه

 

تیرۀ انگور فرنگی –محل کشت –پایا

 

لاتینی:  

           Ribes nigrum

فرانسه:

                         Cassis

 

موارد استعمال :

مدر بسیار خوبی است.در درمان ورم کلیه . مثانه ،رماتیسم،ورم مفاصل ،دردهای نقرس،آلبومینوری (وجود آلبومین در ادرار) و دردهای ناحیۀ کمر موثر است.

 

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه:

برگها

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط