اونونیس خاردار

 

تیرۀ پروانه واران –باغها و مراتع-تابستان-پایا

 

لاتینی  :

                    Ononis spinosa

فرانسه :      

               Onon,bugrane

 

موارد استعمال :

مدر بسیار خوبی است. برای درمان سنگ کلیه و مثانه ،التهاب مثانه (همراه با تب ولرز) باد فتق،رماتیسم مزمن مفاصل،آب آوردگی پاها(ورم مفاصل) و شکم مفید است..

ریشه ه بیش از سایر اندامها مواد موثر دارند.محققان آلمانی چندین گلوکوزید،صمغ ،نمکهای پتاسیم و کلسیم،تانن ومقدار زیادی ترکیبات آلی در این گیاه شناسایی کرده اند.

 

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه:

ریشه ها،برگهاو گلها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط