اَفسَنتین

 

تیرۀ مرکبان-کوهها –تابستان و پاییز-پایا

 

لاتینی  :                            Artemisia abinthium

فرانسه :                         Herbe amere,absinthe

موارد استعمال:

۱)به صورت نوشابه اشتهاآور،اشتها را تحریک و هضم را آسان می کند.برای مداوای بی حرکتی معده و روده ها،کم خونی ،آب آوردگی بافتها،ضعف و لاغری شدید بعد از بیماریهایی چون تب مردابی مفید است.

۲)به عنوان افزایش دهنده عادت ماهانه در موارد ضعف عمومی شدیدو قطع قاعدگی به کار می رود.

۳)به عنوان داروی ضدکرم برای مقابله با آسکاریس و تنیا مصرف می شود.

استعمال خارجی:

به عنوان پاک کننده،ضدعفونی کننده برای زخمهای بسته به کار می رود.

موارد عدم استعمال:

برای افرادی که حساسیت معده و مجرای گوارشی دارندو یا مُستعد احتقاق مغزی هستندونیز برای زنان شیرده،به علت ایجادناراحتی در کودک ،مضر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :سرشاخه های گلدار

درباره نویسنده

مطالب مرتبط