اَنجِبار

 

تیرۀ ریواسیان –بهار – پایا

 

لاتینی :

                               Polygonum bistorta

فرانسه:

                    Langue de boeuf,bistorte

 

موارد استعمال :

قابض است ۱۵-۲۰ درصد تانن دارد، با این حال هیچ گونه ناراحتی برای دستگاه گوارشی ایجاد نمی کند.برای اسهال،اسهال خونی ،بیماری سل، خونریزی رحم(خارج دورۀ ماهانه) همچنین در دفع غیر ارادی ادرارو التهابات اندامهای تناسلی زنان وبیماریهای وریدی مانند واریس،فلبیت،بواسیر نافع است.

 

استعمال خارجی :

برای التهابات حلق و دهان نافع است.به عنوان کُمپرِس بر روی زخمهای چرکی و خون آلود به کار می رود،و اثر تقویت کننده و قابض تانن ها ،ضمن اینکه از اِحتقاق آنها جلوگیری به عمل می آورد، به جوش خوردن زخم نیز کمک می کند.

ریشۀ گیاه دارای دو نوع تانن کاملا متفاوت با تانن بلوط است. نشاسته و اسانس معطر نیز در آن وجود دارد.

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه :

ساقۀ زیر زمینی معروف به ریشۀ انجبار

قابل توجه دامداران :

اثر قابض گیاه برای اسهال حیوانات توصیه می شود. پودر گیاه را با کمی آب مخلوط می کنند و به سبوس یا علوفۀ آنها می افزایند.اگر پودر ریشه در دسترس نباشد،۵۰-۱۰۰ گرم ریشۀ خشک شده را در یک لیتر آب،به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه بجوشانند و پس از سرد شدن به کار برند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط