اَنیسون (مشکک)

 

تیرۀ چتریان –مناطق گرمسیر و مرطوب

 

لاتینی:  

                      Pimpinella anisum

فرانسه : 

               Anis officinal,anis vert

 

موارد استعمال :

دافع بادشکم است و در موارد تشنج معده، دل درد همراه با گاز حاصل از هضم سبزیجات آبدار (هضم سخت بعضی از آنها) مثل کلم و شلغم ،انواع دل دردها ،دل درد کودکان شیرخوار (در این مورد مادر کودک دارو استعمال می کند) اثر درمان کننده دارد ؛ همچنین افزایش دهندۀ شیر مادران است.

در دوران عادت ماهانه ، برای رفع گرفتگی عضلات،داروبه صورت (چای )مطبوعی قبل از خواب مصرف می شود که چون حالتی مانند خستگی پدید می آورد بسیار خواب آور است.

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه:

دانه های گیاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط