بارهَنگ برکه ای

تیرۀ بارهنگ –تابستان-پایا

 

لاتینی: 

                                       Plantago psyllium

فرانسه : 

        Plantain des sables,psyllium,pulicaire

 

موارد استعمال :

دانه ها به عنوان مسهل ملایم یکی از داروهای خوب درمان یبوست است.

یک قاشق از دانه های آن را به صورت خام ، مخلوط با عسل یا مربا بخورند و سپس یک یا دو کاسه دم کرده دانه ها رابنوشند.

همراه این دارو،مواد و گیاهان قابض مصرف نشوند.

معالجه یبوست مزمن و التهابات دستگاه گوارش به مدت دو ماه یا بیشتر باید ادامه یابد.

 

مواد شیمیائی شناخته شده در گیاه:

لعاب فراوان

درباره نویسنده

مطالب مرتبط