دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

بتونیکا

تیرۀ لبدیسان

 

لاتینی:  

                         GBetonica officinalis

فرانسه:   

                 Betoine pourpre,betoine

 

موارد استعمال :

مقوی و پاک کننده است،در ناراحتیهای ناشی از التهاب و احتقاق،سیاه سرفه ،حساسیتهای مجاری تنفسی،ضعف عصبی ،نَزله مجاری گوارشی و ادراری نافع است.

برای درمان نقرس و رُماتیسم مزمن،یرقان،آب آوردگی مفید است.

در مداوای زخمهای چرکین وزخمهای مزمن به کار می رود.

استعمال خارجی :

برگها را در شراب داغ بخیسانید و مستقیمآ بر روی زخمها بگذارید و پانسمان کنید.

قسمتهای قابل استفادۀ گیاه :

برگها

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط