دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

بداغ

بُداغ

تیرۀ آقطی ها –درختچه – پایا

 

لاتینی:    

                      Viburnum prunifollium

فرانسه:    

                                       Viburnum

 

موارد استعمال:

نیروبخش کلی دستگاه عصبی،قابض،مدر،مسکن دردها وگرفتگی عضلات رحم،معالج عادت ماهانه همراه بادرد است.این گیاه برای تقویت و تعادل دستگاه عصبی ارزش زیادی دارد. در مواردزایمان زودرس و حوادث و ناراحتیهای عصبی دوران بارداری اثر درمانی بسیار مطمئن دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

پوست تنه درخت

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط