دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

برنجاسف رسمی

بِرِنجاسِف

تیره مرکبان –بیابانها-پاییز-پایا

 

لاتینی :   

                    Artemisia vulgaris

فرانسه:   

          Herbe de St-Jean,armoi

 

موارداستعمال :

افزایش دهنده عادت ماهانه است.برای درمان عقب افتادگی و بی نظمی و یا درد عادت ماهانه به کار می رود.

خواص آن بسیار نزدیک به افسنتین است.

نیروبخش کلی بدن است ودر کم کاری دستگاه گوارش یا ناراحتیهای گردش خون توصیه می شود.

دافع کرمها،مخصوصا از نوع آسکاریس واکسیوراست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ریشه ها و برگها

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط