بروسما

 بَروسما

تیره سداب-درختچه بومی افریقای جنوبی

 

لاتینی: 

                   Barosma betulina

فرانسه:   

                         Buchu,bucco

موارد استعمال:

عرق آور،محرک و مدر است.خوشبو و اثر نرم کننده برروی مخاط،مخصوصآ مخاط مجاری تنفسی دارد.ضد گریپ،تب بر و دفع کننده سموم بدن ،ضدعفونی کننده مجاری ادراری و ضد رماتیسم است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط