بلدا

 بُلدِا

تیره مونیمیاسه –درختچه بومی امریکای جنوبی

 

لاتینی:  

       Pneumus boldo,Boldea fragrans

فرانسه:  

                                                 Boldo

موارد استعمال :

تقویت کننده و محرک عمومی بدن،محرک و نیروبخش در هضم غذاست. صفرا آوراست و در بیماریهای کبدی و ترشح ناشی از التهاب مخاط مجاری تناسلی –ادراری به کار می رود.

برگهای آن شبیه به کافور دارندکه مربوط به روغن معطر فراری است که در غدهای ترشحی برگها تولید می شود.

موارد عدم استعمال:

اگر کبد بیماردارای زخم یا جراحت باشد،استعمال آن ممنوع است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط