بلوتای بدبو

 تیره لبدیسان-تابستان-پایا

 

لاتینی:     

                             Ballota foetida

فرانسه:          

      Marrube noir,ballote fetide

 

موارد استعمال :

محرک و تقویت کننده روحیه (اعصاب)است.

برای تعادل اعصاب،در موارد ناراحتیهای عصبی مانند هیستری ،اضطراب ،ترس عصبی ،ضعف اعصاب،لمالیخولیا،اختلال اعصاب در دوران یائسگی مفید است.

اثر تقویت کننده و نیروبخش بروضع عمومی بدن دارد.برای استعمال دارو باید مزه بسیار بد آن را با گیاه دیگری از بین برد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

تمام گیاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط