به

تیره گل سرخیان

 

لاتینی: 

                    Cydonia vulgaris

فرانسه:  

                                   Coing

 

موارد استعمال:

میوه آن خاصیت قابض دارد.در ورم روده و اسهال به کار می رود.

دانه های آن در نزله،ورم معده،ورم خشک روده مصرف می شود.

استعمال خارجی:

به صورت کمپرسهای تسکین دهنده در موارد ترک خوردگیها و سوختگیها.

استعمال داخلی و خارجی:

یک قاشق چایخوری دانه را در یک لیوان حدود یک دهم لیتر آب سرد بریزید و صبح روز بعد آن را بخورید یا روی موضع بمالید.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

میوه(به صورت کمپوت)،دانه ها(لعاب دانه ها در آب)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط