بولاغ اوتی

بولاغ اوتی

چلیپائیان –آبهای صاف نیمه جاری-تابستان-پایا

 

لاتینی

                  Nasturtium officinale

فرانسه:    

                                 Cresson

موارد استعمال:

به حالت تازه برای تقویت اعمال گوارشی،کبدی و ادراری به کار می رود.خاصیت ضد اسکوربوت آن از قدیم شناخته شده است.

برگهای خشک گیاه بخشی از املاح معدنی و مواد سولفوردار را در خود حفظ می کنند،اما مصرف برگهای تازه موثرتر است.

تاثیردرمانی گیاه مربوط به روغن سولفورداری است که از سنول تشکیل شده است.گیاه دارای یک ماده موثرتلخ،نمکهای آهن ،فسفر،ید و ویتامین c است.این گیاه خاصیت لاغرکننده و صفراآور نیز دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط