بیماری زنان

فراسیون:

گیاهی تایید شده می­باشد و خانم­هایی که اختلال هورمونی، ضعف تخمدان، فیبروم، لیپوم چربی، درد پریودی و هرگونه کسیت و عفونی که دارند همچنین آقایانی که مشکل پروستات دارند با مصرف این گیاه خود را درمان کنند.

کیسه راعی:

موار استعمال:

قابض، منعقد کننده خون،پایین آوردنده فشار خون، قطع خونریزی خارج از دوره ماهانه پریودی یا تکرار بیش از حد آن، خونریزی از بینی، واریس و بواسیر. – در بیماری هموفیلی یکی از بهترین درمان کننده­هاست.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط