دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

تاتاری

تیره مرکبان

لاتین   :                   

       Carduus benedictus

فرانسه :          

                        Chardon benit

موارد استعمال:

نیرو بخش ،تب بر،معرق،مدر،تصفیه کننده خون است و برای کلیه ،کبد و معالجه رماتیسم ونقرس موثر است.برای بی اشتهایی ،تبهای نوبه ای توصیه شده است.

تقویت کننده دستگاه عصبی است و باعث ایجاد حالت شادی و سبکی می شود.سموم بدن را دفع می کند.برای بازسازی ،پس از معالجه بیماریهای سینه ،توصیه می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

سرشاخه های گلدار

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط