تب خال

ترکیبات محلول رفع تب خال :

  • گل گاو زبان – یک مشت.

  • برگهای نیمه تازه ی مامیران – یک مشت.

  • گل و حقه ی تخمدان شقایق – نصف مشت.

  • ریشه و گل ختمی – یک مشت.

روش تهیه محلول برای رفع تب خال :

تمام این گیاهان را در دو لیتر آب به مدت پنج دقیقه بجوشانید و بگذارید خشک شود، وقتی نیم گرم بود آن را استفاده کنید.

حمام دست ها و پاها را هم با این جوشانده انجام دهید، بدین ترتیب که پاها را صبح ناشتا هشت دقیقه و دست ها را شب پیش از شام هشت دقیقه در آن حمام دهید.

توجه کنید که جوشانده را برای شستشوی دهان بکار نبرید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط