ترکیبات محلول رفع تب خال :

  • گل گاو زبان – یک مشت.

  • برگهای نیمه تازه ی مامیران – یک مشت.

  • گل و حقه ی تخمدان شقایق – نصف مشت.

  • ریشه و گل ختمی – یک مشت.

روش تهیه محلول برای رفع تب خال :

تمام این گیاهان را در دو لیتر آب به مدت پنج دقیقه بجوشانید و بگذارید خشک شود، وقتی نیم گرم بود آن را استفاده کنید.

حمام دست ها و پاها را هم با این جوشانده انجام دهید، بدین ترتیب که پاها را صبح ناشتا هشت دقیقه و دست ها را شب پیش از شام هشت دقیقه در آن حمام دهید.

توجه کنید که جوشانده را برای شستشوی دهان بکار نبرید.

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

Comments are closed.