توت فرنگی (چپالک)

تیره گل سرخیان –بهار-پایا

لاتین  :         

            Fragaria vesca

فرانسه:    

                           Fraisier

موارد استعمال:

مدر و قابض است و در موارد تب،ناراحتیهای کلیه ،کبد،نقرس،رماتیسم،آسم،اسهال،ورم مثانه اثر درمانی دارد.

مقدار زیادی قند،نمکهای کلسیم و آهن و مواد پروتئینی دارد.میوه توت فرنگی مدر است و برای افراد مبتلا به نقرس و یبوست و فشار خون بالا بسیار توصیه شده است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ریشه ها و برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط