دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

توس کوهی (قان)

تیره توسکا

لاتین  :   

                                     Beluta alba

فرانسه:  

         Arbre de la sagesse,bouleau

موارد استعمال:

برگهای درخت بهترین مدرند.در ناراحتیهای مجاری ادراری ،دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ کلیه و کیسه صفرا ،آب آوردگی ،نقرس،رماتیسم،البومینوری،فربهی بیش از حد مفید است.

پوست درخت خاصیت تب بر دارد.در معالجه تبهای نوبه ای (مالاریا،تب مردابی)موثراست.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

پوست تنه درخت و شیره درخت

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط