تونیک پوست بدن

تونیک پوست بدن

تونیک پوست بدن گل سرخ:

تونیک پوست بدن
تونیک پوست بدن

در ظرفی دویست گرم گلاب ودو گرم پودر زاج .پانزده درصد الکل هفتاد درصد و پنج قطره عطر گل سرخ اضافه گنید .ابتدا کمی گلاب را حرارت داده در ان زاج را حل نمائید .اسانس گل سرخ را نیز در الکل حل کنید.هر دو محلول را روی هم ریخته به خوبی تکان دهید و بقیه گلاب را اضافه نموده  در شیشه نگهداری کنید.

بعد از استحمام از این تونیک برای ماساژ پوست بدن استفاده نمایید .این تونیک ویژه صبح ها بعد از دوش است.این تونیک شهرت جهانی دارد.

محلول سرکه گیاه داروئی:

تونیک پوست صورت
تونیک پوست صورت

در ظرفی به ترتیب یک قاشق کوچک نعنا .مریم گلی.گل اسطوخودوس.رز مارین و نیم لیتر سرکه طبیعی .صد گرم اب مقطر .بیست گرم الکل هفتاد درصد و نیم قاشق اسانس رز مارین ریخته مخلوط کنید.

ابتدا گیاهان را در ظرفی ریخته روی ان سرکه بریزید.و به مدت چهار ده روز در جای گرم نگهداری کنید.به ان اب مقطر و اسانس رز مارین حل شده در الکل اضافه نمایید .مدتی به خوبی تکان دهید چنانچه این محلول غلیظ است به ان به اندازه دل خوه اب مقطر اضافه کنید .این محلول را بعد از حمام روی پوست بدن ماساژ دهید.منافذ پوست را پاک و تمیز می کند و پ هاش مناسب پوست بدن را تنظیم می کند.

محلول لاوندا و سرکه:

تونیک پوست صورت
تونیک پوست صورت

حدود یک مشت پر گلهای خشک کرده اسطوخودوس را با نیم لیتر سرکه طبیعی .صد گرم گلاب .بیست گرم گلاب هفتاد درصد و یک قاشق کوچک اسانس اسطوخودوس در ظرفی مخلوط کنید .ابتدا در شیشه دهانه گشاد گلهای اسطوخودوس را ریخته روی ان سرکه بریزید.در شیشه را بسته به مدت چهارده روز در جای گرم قرار دهید.در این مدت شیشه را روزی دو مرتبه تکان دهید بعد از چهارده روز محتوا را در پارچه ریخته تا عصاره اتخراج شود

درباره نویسنده

مطالب مرتبط