دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

جعفری خوراکی

تیره چتریان-محل کشت –بهار-پایا

لاتین   :  

    Petroselinum sativum

فرانسه:          

                            ersil

موارد استعمال:

افزایش دهنده عادت ماهانه است.دانه های گیاه تنظیم کننده موثر جریان خون در دوره ماهانه و مسکن دردهای زیرشکم است.

به عنوان مدر،تصفیه کننده خون،عرق آور ،محرک قوا،محرک عمل کلیه در دفع آب بدن بسیار موثر است.

دربیماریهای باد مفاصل،رماتیسم،آب آوردگی ،سنگ اندامهای داخلی و جوشهای پوستی اثر درمانی آن بسیار خوب است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

دانه و مخصوصاریشه گیاه

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط