جنتیانای زرد

تیره جنتیانا-کوهستان-پایا

لاتین  :       

                        Gentiana lutea

فرانسه:          

                              Gentiane

موارد استعمال:

نیرو بخش بدون اثر قابض،مقوی معده،محرک،ملین و تب براست.تحریک کننده اشتها،تقویت کننده روحیه،هضم کننده غذاست و دفع مواد زایدرا آسان می کند. در درمان نقرس،کم خونی،سلعه،آب آوردگی موثر است.

جوشانده گیاه در غلظت زیاد سمی است .اندازه های ذکر شده بدون خطر است.در استعمال زیاده روی نشود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ریشه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط