جوش صورت روده ای

ترکیبات خیسانده برای جوش صورت روده ای :

  1. سیر – یک عدد بزرگ که باید کوبیده شود.

  2. گل و برگ بابا آدم – یک مشت.

  3. بابونه رومی – دوازده عدد گل آن.

  4. برگ و گل مامیران که باید نیمه خشک باشد – یک مشت.

  5. گل لبلاب – یک مشت.

  6. گل پنیرک – یک مشت.

روش تهیه خیسانده برای جوش صورت روده ای :

گیاهان فوق را باید در ده لیتر آب جوش دم کرده و سه تا چهار ساعت آن را خیسانید. با خیسانده ی گرم آن دست ها و پاها را حمام داد. برگ های تازه ی کلم و گزنه را له کرده و یک لیوان کوچک از این خیسانده را به آن اضاله نموده و ضماد آن را روی شکم گذاشت.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط