جوش صورت عصبی

ترکیبات خیساتده درمانی برای جوش صورت عصبی :

  1. گل سرخ ولیک – یک مشت.

  2. برگ های نیمه تازه مامیران – یک مشت.

  3. گل و حقه ی تخمدان شقایق – یک مشت.

  4. گل و میوه ی نسترن – یک مشت.

  5. برگ های تازه ی گزنه – یک مشت.

  6. گل تیول – یک مشت.

روش تهیه خیسانده درمانی برای جوش صورت عصبی :

گیاهان فوق را در ده لیتر آب جوش دم کنید و چهار ساعت بخیسانید و با خیسانده ی گرم آن دست ها و پاها را صبح و شب قبل از صبحانه و شام، حمام بدهید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط