جوش صورت معدی

ترکیبات خیسانده برای جوش صورت معدی :

  1. سیر – یک عدد که باید پوست کنده و کوبیده شود.

  2. برگ باباآدم – یک مشت.

  3. بابونه رومی – دوازده عدد گل آن.

  4. برگ نیمه تازه ی مامیران – یک مشت.

  5. برگ نعنا – یک مشت.

  6. برگ تازه ی گزنه – یک مشت.

  7. برگ آویشن – یک مشت.

مخلوط یک لیوان کوچک از خیسانده ی این گیاهان را باید ضماد درست کرد و روی معده گذاشت و با خیسانده ی گرم آن دست ها و پاها را حمام داد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط