جوش صورت کبدی

ترکیبات و روش تهیه خیسانده برای جوش صورت کبدی :

  1. برگ آرتیشو – یک مشت.

  2. برگ بابا آدم – یک مشت.

  3. برگ تازه ی مامیران – یک مشت.

  4. گل و ریشه ی ختمی – یک مشت.

  5. گل مریم گلی – یک مشت.

با خیسانده ده گرم از این گیاهان باید دست ها و پاها را حمام داد ضماد کلم و پیاز را با یک لیوان کوچک از این خیسانده مخلوط کرده و روی کبد گذاشت.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط