جوپیغمبری رسمی (جو دوسر،یولاف)

تیره گندمیان-بهار –یکساله

لاتین :        

               Avena sativa

فرانسه:  

                             Avoine

موارد استعمال:

نرم کننده ،مسکن ،محرک و مقوی و مدر است.

آش جو ساده یا جو جوشیده برای رشد کودکان و تقویت افراد مسن،برای مادران در دوران شیردادن،برای افرادی که کار فکری زیاد دارندو آنهایی که به تغذیه نیروبخش و بازسازی املاح بدن نیازمندند نافع است.

جوشانده کاه جو،که دارای مقادیر زیادی سیلیس و نمکهای پتاسیم و کلسیم و دیگر مواد معدنی است ،برای تقویت مخاط در بیماریهای سیاه سرفه،نزله های مجاری تنفسی و ادراری و التهاب اندامهای تناسلی زنان ودر مورد ورم مزمن روده توصیه می شود.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط