حرشف

تیره مرکبان

لاتین    :  

                                 Silybum marianum

فرانسه :

  Chardon de notre dame,chardon marie

موارد استعمال:

به عنوان صفراآور در دل دردهای کبدی،سیروز،یرقان توصیه می شود.به عنوان ضد انعقاد خون،در بیماریهای واریس و بواسیر موثر است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :

سرشاخه های گلداروخصوصا دانه ها برای جریان خون نافع است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط