حرف سفید

تیره لبدیسان-بهار-پایا

لاتین 

                                 Lamium album

فرانسه:           

                       Ortie blanche,lamier blanc

 

موارد استعمال:

دارویی است نیروبخش،قابض و منقبض کننده عروق در خونریزی رحم (خارج از دوران ماهانه)،زیادی ترشحات رحم ،احتقان رحم اثر در مانی خوبی دارد.

برای درمان التهاب مخاط مجاری ادراری و تنفسی و گوارشی ،واریس ،بواسیرو درد عادت ماهانه توصیه میشود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

سرشاخه های گلدار(دربهار)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط