خارشتر

خارشتر

دافع سنگ های کلیه و مثانه ،شستشو دهنده کلیه ها ،مفید جهت سیاه سرفه و سلامتی کلیه ها

 

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط