ختمی طبی

تیره پنیرکیان-مزارع-تابستان-پایا

لاتین :               

             Althaea officinalis

فرانسه:

                                         Guimauve

موارد استعمال:

نرم کننده و مسکن مجاری تنفسی است.

در تورم حلق و دهان ،التهاب روده،ورم مثانه،احساس درد هنگام دفع ادراراثردرمانی بسیار خوبی دارد. برای غرغره کردن با این دم کرده ،یک میوه خشخاش و مقداری عسل با آن مخلوط می کنند، برگها،از لحاظ خاصیت نرم کنندگی ،در استعمال خارجی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ریشه و گل و برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط