دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

دارواش

تیره دارواش –بهار –پایا

لاتین    :    

              Viscum album

فرانسه :   

                                   Gui

موارد استعمال:

تشنج زدا و پائین آورنده فشار خون است.برای مداوای فشار خون زیاد و تصلب شریانها به کار می رود.در ناراحتیهای یائسگی،خونریزیهای ناشی از احتقان ،ورم کلیه ودر بیماریهای صرع ،تشنج و گرفتگی عضلات توصیه شده است.

در استعمال آن نباید زیاده روی شود.

عصاره تازه این گیاه،که به حالت انگلی روی درختان کهن سیب و گلابی و بید وتبریزی می روید،خواص درمانی متعدد و مهمی دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط