دارواش

تیره دارواش –بهار –پایا

لاتین    :    

              Viscum album

فرانسه :   

                                   Gui

موارد استعمال:

تشنج زدا و پائین آورنده فشار خون است.برای مداوای فشار خون زیاد و تصلب شریانها به کار می رود.در ناراحتیهای یائسگی،خونریزیهای ناشی از احتقان ،ورم کلیه ودر بیماریهای صرع ،تشنج و گرفتگی عضلات توصیه شده است.

در استعمال آن نباید زیاده روی شود.

عصاره تازه این گیاه،که به حالت انگلی روی درختان کهن سیب و گلابی و بید وتبریزی می روید،خواص درمانی متعدد و مهمی دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط