دم اسب دشتی

تیره دم اسبیان –خاک مرغوب ومرطوبر-بهار –پایا

لاتین    : 

                   Epuisetum arvence

فرانسه :

                Queue de cheval prele

موارد استعمال:

مدر قوی و یکی از بهترین داروها برای مقابله با دردهای کلیه و مثانه دربیماریهای تورم مثانه ، دل دردهای ناشی از ورم کلیه،سنگ کلیه و مثانه ،رماتیسم،احساس درد هنگام دفع ادرار،قطع و کاهش ادراراست.

قابض و منعقد کننده خون است.دربیماریهای چون خونریزی رحم (خارج از دوره عادت ماهانه)،خونریزیهای ریوی ،استفراغ خون ،زخمهای واریسی،بواسیرو التهابات مخاط معده،روده،اندامهای تناسلی –اداری و تنفسی نیز مصرف آن توصیه می شود.

خاصیت بسیار معروف دیگراین گیاه ،تامین دوباره املاح از دست رفته یا دفع شده بدن است.املاح معدنی موثر گیاه ازجمله سیلیس آن برای رشد و پرورش تارهای ماهیچه ای و عصبی ضروری است.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ساقه و برگهای باریک

درباره نویسنده

مطالب مرتبط