زنجبیل شامی

تیره مرکبان –نقاط مرطوب –تابستان –پایا

لاتین   :  

                           Inula helenium

فرانسه:  

                                            Aunee

موارد استفاده :

تقویت کننده مخاط،موثر در بیحرکتی مجرای گوارشی،روده ها و ناراحتیهای کبد،زیادی ترشحات سفید رحم و کم خونی است.مدر و عرق آور،رقیق کننده ترشحات مخاطی و آسان کننده دفع آنها در زکام (نزله) مجاری ادراری و گوارشی و تنفسی و ضد خارش است.

استعمال خارجی و داخلی :

به عنوان ضد سودا،جرب و اکزما توصیه شده است.

چون اینولین گیاه اثر ضد عفونی کننده بر روی باسیل بیماری سل دارد ،در مورد بیماران مسلول توصیه می شود.سرفه ،احساس خفگی و دردهای سینه را کاهش می دهد.اشتها را زیاد و التهاب را آرام می کند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

خصوصا ریشه ها                      

درباره نویسنده

مطالب مرتبط