زنیان

ضدعفونی کننده قوی معده،ضدنفخ،ضدقارچ ،ضد انگل،ضداسهال،دافع رطوبت بدن و معده،نافع جهت اعتیادو مضرات آن،مفید جهت فلج ورعشه

قبل از غذا یک استکان مصرف شود

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

Comments are closed.