زنیان

زنیان

ضدعفونی کننده قوی معده،ضدنفخ،ضدقارچ ،ضد انگل،ضداسهال،دافع رطوبت بدن و معده،نافع جهت اعتیادو مضرات آن،مفید جهت فلج ورعشه

قبل از غذا یک استکان مصرف شود

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط