زیره سیاه* عرقیات گیاهیHome

زیره سیاه

ضدچاقی قوی،کاهش دهنده چربی خون،بادشکن،نیرودهنده،هضم کننده غذا،افزایش شیرمادران

یک استکان صبح ناشتا

 

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

Comments are closed.