زیره سیاه

زیره سیاه

ضدچاقی قوی،کاهش دهنده چربی خون،بادشکن،نیرودهنده،هضم کننده غذا،افزایش شیرمادران

یک استکان صبح ناشتا

 

 

جهت تهیه با فروشگاه ما تماس بگیرید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط