زیره گیاهی از تیره چتریان

قسمت قابل استفاده :

دانه دارای همان خواص انیسون و گشنیز

زیره سیاه

موارد استفاده :

 هضم کننده غذا – مدر – دفع کننده باد شکم – افزایش شیر مناسب برای مادران.

باد تراکم شده در معده  و یا باد بلعیده شده در معده که باعث فشار بر قلب میشود مقابله میکند.

مواد شیمیایی شناخته شده گیاه زیره :

روغن معطرکارون  “carvon” که دردانه گیاه تولید میشود

 

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

Comments are closed.