سودا، جرب، اگزما

نکته :

علت پیدایش هریک از این بیماری ها باید جداگانه معالجه شود ولی با این حال با معالجه عمومی زیر نتایج درخشانی بدست آمده است:

ترکیبات و روش تهیه معالجه عمومی سودا ، جرب، اگزما :

  1. برگ آرتیشو – یک مشت.

  2. گل و برگ زنجبیل شامی – یک مشت.

  3. برگ بابا آدم – یک مشت.

  4. گل و برگ آلاله تلخ – یک مشت.

  5. برگ های نیمه خشک مامیران – یک مشت.

  6. گل طاووسی – یک مشت.

  7. گل لاواند « اسطوخودوس» – یک مشت.

  8. برگ تازه گزنه – یک مشت.

با دمکرده و خیسانده ی این گیاهان دست ها و پاها را باید صبح و شب حمام داد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط