طرز تهیه کرم های بهداشتی

طرز تهیه کرم های بهداشتی :

طرز تهیه کرم های بهداشتی پوست
طرز تهیه کرم های بهداشتی پوست

حدود ده گرم لانولین .پنج گرم موم سفید .پنج گرم کره کاکائو .چهل گرم روغن بادام شیرین و چهل گرم گلاب را مخلوط کرده و کرم سیمون تهیه کنید.سه ماده اولیه را در ظرفی در ابجوش مذاب کرده و بعدا روغن بادام اضافه نمایید و محتوا را به شصت درجه سانتیگراد برسانید.در ظرف دیگری گلاب را به شست درجه رسانده ودر حالیکه مرتبا بهم زده میشود گلاب داغ را روی روغن ها اضافه کنید.در این شرایط از میکسر استفاده کنید تا موقعی که کرم حاصله سرد شود.در قوطی کرم ریخته در جائی که حدود ده تا پانزده درجه سانتیگراد باشد نگهداری کنید.کرم سیمون معروفیتجهانی دارد.برای پوست بسیار لطیف کننده بوده و برای مردان زنان و حتی کودکان بسیار مفید و ضروری است.

طرز تهیه کرم بهداشتی خامه پوست صورت:

طرز تهیه کرم های بهداشتی پوست
طرز تهیه کرم های بهداشتی پوست

در ظرفی سی گرم لانولین.سه گرم کره کاکائو.سه گرم موم عسل طبیعی.چهل گرم عرق بهار نارنج و سه قطره اسانس بهار نارنج را اضافه کنید و بهم بزنید سه ماده اولی را در ظرفی در ابجوش حرارت داده مذاب کنید.روغن جوجوبا را در ظرف دیگری به شست درجه رسانده دو محلول را در شست درجه با هم مخلوط کنید و بهم بزنید .عرق بهار نارنج را نیز به شست درجه رسانده وارد مخلوط روغن ها نموده بهم بزنید ضمن سرد شدناسانس را وارد محتوا نمایید در قوطی کرم نگهداری کنید.این کرم بسیار موثر و مفید است.اکثر کارخانجات تولیدی این فرمول را تهیه و به نامهای مختلف عرضه میدارند.این کرم ویژه پوست خشک است.برای شب و روز مفید است.مصرف طولانی مدت ان باعث جوانی و نشاط پوست صورت میگردد.

طرز تهیه کرم بهداشتی شب:

طرز تهیه کرم های بهداشتی پوست
طرز تهیه کرم های بهداشتی پوست

در ظرفی پنج گرم موم سفید .پنج گرم کره کاکائو.ده گرم لانولین .دو گرم الکل لانی .چهل گرم روغن جوانه گندم.چهل گرم گلاب و دو قطره اسانس گلسرخ را اضافه کنید.چهار ماده اولی را در ظرفی در ابجوش مذاب کرده و به شست درجه سانتیگراد برسانید.گلاب را در ظرف دیگری به شست درجه رسانده هر دو را مخلوط کنید و بهم بزنید.در حین سرد شدن اسانس یا عطر گل سرخ اضافه کرده و به شدت بهم بزید و در قوطی کرم نگهداری کنید .این کرم ویژه استعمال در شب است .کرم غذای پوست است برای پوست خشک و شکننده بسیار ضروری بوده و دارای ویتامین کافی است.مرتبا از این کرم استفاده کنید نتایج زیادی بدست می اورید .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط