دمنوش و چای گیاهی داروي ضدفشارخون تابستاني و اکسیر سلامتی و عرق بوقناق

اکسیر سلامتی

تقدیم میکند

طب آلترناتیو

کبد چرب

درمان گیاهی کم هزینه با اکسیر سلامتی تا گرید3

انواع دیابت

درمان و کنترل انواع دیابت

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg4

مشکل گوارشی دارید

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

معجون گوارش شفا بخش تو ضحیات را بخوانید

bg31

انواع عرقیات گیاهی

اکسیر سلامتی

انواع عرقیات و داروهای گیاهی

تلفن :۹- ۴۴۸۵۰۴۰۸ ۰۲۱ موبایل : ۰۹۱۲۷۹۴۶۷۶۳

bg6b

با اکسیر سلامتی سلامتی را دوباره تجربه کنید

پامچال طبی

تیره پامچال-بهار-پایا

لاتینی:   

  Primula veris primula officinalis

فرانسه:                       

       Conucou,primever

 موارداستعمال:

نیروبخش،عرق آور،بیحس کننده و مدر بسیار ضعیف است.برای درمان سینه درد،سرفه ،برونشیت،سیاه سرفه و به طور کلی سرماخوردگی نافع است .اثر بیحس کننده آن برای میگرن توصیه می شود.

برای بیماریهای اعصاب و دردهای رماتیسمی،نقرس و سنگ کلیه و مثانه اثر درمانی و تسکین دهنده دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گلها و برگها و خصوصا جوشانده ریشه ها

 

مطالب سایت را به اشتراک بگذارید

درباره نویسنده

مطالب مرتبط