پای خر(فرفره)

تیره مرکبان –باتلاقها-باغها-تابستان-پایا

لاتینی :         

                 Tussilago farfara

فرانسه:  

                       Pas d ane,tussila

 

موارداستعمال:

مسکن،داروی بیماریهای سینه،مسکن مجاری تنفسی،محرک ترشح صفرا،تسکین دهنده سرفه،رقیق کننده و دافع ترشحات مخاطی در بیماریهای سرماخوردگی و التهاب مخاط در برونشیت،درمان تورم معده و روده ،التهاب عقده های لنفاوی و اندامهای تناسلی –ادراری است.

پس از خیساندن ۱-۲ دقیقه بجوشانید و پس از سرد شدن،۳-۵ فنجان در فواصل منظم در ۲۴ساعت مصرف کنید.

قسمتهای قابل استفاده گیاه :

گلها

درباره نویسنده

مطالب مرتبط