پرتقال

تیره مرکبات –بهار-پایا

لاتین   :        

                    Citus aurantium

فرانسه:      

                                   Oranger

 

موارد استعمال:

برگهاو گلها خاصیت تشتج زدایی، خواب آور،مسکن،تب برو خنک کننده دارند.

استعمال آن برای کودکان و سالخوردگان بی خطر است.

پوست میوه محرک هضم غذا وکیسه صفراست و عطر گلها خاصیت عرق آور دارد.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

برگها و گلها (در فصل بهار)

در غلظت زیاد تحریک کننده و خواب براست.عصاره پوست میوه در تهیه شربتهای اشتهاآورو نیروبخش به کار می رود.

مواد شیمیائی شناخته شده درگیاه:

اثر آرام بخش آن مربوط به دو روغن اصلی و مهم است که یکی از گل و دیگری از برگ تازه به دست می آید. این دو روغن در تهیه عطر و ادکلن به کار می روند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط