پنج انگشت

تیره آلالگان

لاتین    :               

         Potentilla tormentilla

فرانسه :               

       Tormentille,tubereuse

 موارد استعمال :

قابض بسیار قوی،نیروبخش و منعقد کننده خون،تنظیم کننده خونریزی در عادت ماهانه است و در درمان اسهال و اسهال خونی،خونریزی،هموفیلی،ترشحات همراه با التهاب رحم،تورم رحم،بیماری سل و ضعف بافتهای بدن مصرف آن توصیه می شود.

استعمال خارجی:

به صورت غرغره در معالجه شل شدن لثه ها،زخمهای دهان و گلو،برای شستشو و التیام زخمها و کوفتگیها و موارد خون مردگی و بالاخره شستشوی رحم و رفع التهاب آن به کار می رود.

پودر ساقه زیرزمینی با زرده تخم مرغ به عنوان مرهم استعمال می شود.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

ساقه زیرزمینی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط