پنیرک صحرایی

تیره پنیرکان زمینهای بایر –تابستان-پایا

لاتین  :          

          Molva officinalis,malva sylvestris

فرانسه:       

                         Grande mauve,mauve

موارد استعمال:

مسکن و نرم کننده است و در بیماریهای که همراه با التهاب و ورم مخاط اند استعمال می شود.اثر آن به عنوان داروی بیماریهای سینه،ملین و مدر ملایم بسیار خوب است.

استعمال خارجی :

برگها و گلها در حمام دادن یا کمپرس به کار می روند.به صورت مرهم ،گلها و برگهای نرم شده را مستقیما روی موضع قرار می دهند .یا در موقع دندان درد و درد لثه ،چند گل نرم شده را برای تسکین درد در دهان می گذارند.

قسمتهای قابل استفاده گیاه:

گلها

مواد شیمیائی شناخته شده در گیاه:

تمام گیاه دارای مواد موثر است.اما گلها،که دارای مقدار زیادی مواد لعابدار-صمغدار هستند، بر دیگر قسمتهای گیاه ترجیح دارند

درباره نویسنده

مطالب مرتبط